Yetiştirme Kursu

İki aşamalı sınavı kaldırıp ÖSS uygulamasının getirilmesinin sebeplerinin başında dershanelere ilgiyi azaltmak gelmekteydi. Şurası bir gerçektir ki okul dershane çekişmesi öğrencileri oldukça yıpratmaktadır. Yıllarca bu meseleye okul öğretmenleri seyirci kalmış ve üst düzey yöneticilerinin tedbirler almasını beklemiştir. Bu konuda istenen çalışmaların azlığı öğretmenleri bir arayışa itmiş ve son yıllarda okullarda ÖSS kursları açarak meseleye az da olsa bir çözüm getirme yoluna gitmişlerdir. Bu konuda İstanbul’da öncülüğünü İstanbul Lisesi ve Pertevniyal Lisesi’nin yaptığı çalışmalara Beşiktaş, Şehremini, Mehmet Rauf liseleri de katılmış ve kısa zamanda olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Amaçlar

  • Öğretmenleri mesleğini seven, yaptığı işten zevk alan bireyler hâline getirmek,
  • Aile ve okul işbirliğini sağlayarak çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak,
  • Özel derhane fiyatlarına göre oldukça düşük bir ücretle kaliteli eğitim vermek,
  • Öğrencileri ÖSS’ye değil, üniversite öğrenciliğine hazırlamak,
  • Velilerin daha az masraf yapmalarını sağlamak ve farklı iki kurum arasında kalmalarını engellemek,
  • Etütler yaparak öğrencilerin evde velilerle ödev yapıp yapmama konusunda yaşanan sıkıntılarını en aza indirmek,
  • Öğretmenlerin okulu benimsemelerini sağlamak, öğretmenlere ders anlatma dışında yardımcı ders kitabı yazma, ders araç gereçlerini geliştirme gibi yeni uğraşlar bularak ekonomik yönden daha güçlü olmalarını sağlamak,

Özel Okullar Birliği başkanı Rüstem Eyüboğlu 1 Nisan 2004 tarihinde gazetelerde yayımlanan açıklamasında klasik liselerin üniversiteye yerleştirmede başarı oranının % 13’ten % 8’lere kadar düşmesini göz önüne alarak artık bu okulların kapatılması gerektiğini söylemiştir. Özel okulların aynı seviyedeki öğrencileri eğiterek % 50 başarı yakaladıklarını beyan eden Rüstemoğlu özel okullarda sınıf mevcutların azlığını, aynı öğrencilerin dershaneye gittiklerini ve özel ders aldıklarını göz ardı etmiştir. Bu açıklama devlet okullarında yeniden yapılanmanın gerektiğni düşündürmesi açısından faydalı olmuştur. Biz de bundan hareketle klasik bir devlet okulu olan Üsküdar Lisesi’nde uzun vadede Türkiye’ye model olabilecek bir çalışma başlatma kararı aldık.

Not: ÖSS'nin kaldırılacağının ileri sürüldüğü bugünlerde yetkililere küçük bir uyarımız var. Bu tür köklü değişikleri yapmadan önce okullarda altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bu proje bu altyapının oluşturulmasında küçük bir adımdır. Geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi dileğiyle...

Projenin tamamı için tıklayın.

Джордж и "Без регистрации и смс кино скачать"Дос Сантос переговаривались через него с кем-то, кто "Компьютерные игры для малышей"стоял по ту "Кряк для инструктор 2.2"сторону.

Мы можем проверить конюшню, посмотреть, там "Скачать игру myplaycity"ли его лошадь.

Схватив японца за шиворот, "Музыка релакса скачать"полковник рывком повернул его к себе.

Минуты "Скачать мультик новинки"бежали, как темные приливы между камней, "Клип biffguyz я тебя бум бум бум скачать"когда он шагал, в мозгу вспыхивали "Скачать игру уаз 4на4"неясные воспоминания общественных, расовых и личных событий.

Он вошел в огромный "Скачать песню синий платочек"шурф, который "Скачать игры для nokia 6233 скачать"вел к сердцу планеты.

В холодную ночь, подумал Маленький Лось, звезды кажутся больше.