Yarışmalar

 

Kitap okumayı yaygınlaştırmak için insanlardaki yarışma ruhundan yararlanma yoluna gidilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde kitap okuma yarışmaları yapılması tavsiye edilmiş olmakla birlikte şimdiye kadar böyle bir yarışma yapılmamıştır. Bunun sebebi yarışmanın nasıl yapılacağının ifade edilmemiş olmasıdır. Yarışmalar önce okul öğrencileri arasında, daha sonra ilçe, il, bölge ve ülke çapında yapılabilir. Okul çapında yapılacak yarışmada 5, ilçe çapındaki 10, il 15, bölge 20, ülke 25 kitaptan soru hazırlanabilir. Yarışma formatı komisyon tarafından belirlenirken bu eserlerin isimleri tespit edilecek ve bir yarışma takvimi belirlenecektir. Yarışma test şeklinde olacak, okullar öğrencileri arasındaki yarışmada bu 25 eserden istedikleri eserleri belirleyip yeterli bir süre vererek öğrencilerin katılımını sağlayacak. Okullarda dereceye giren 3 kişi ilçedeki yarışmaya katılabilecek. İlçe de aynı şekilde 25 kitaplık listeden 10 tanesini seçmiş ve önceden okullara duyurmuş olacak. Yarışma 7-8. sınıf ve 9-10. sınıf öğrencileri arasında iki kategoride yapılacak. Kitaplar öğrenci seviyelerine ve daha önce okunması tavsiye edilen kitaplar arasından olabileceği gibi daha önceden duyurulmak şartıyla başka eserler de olabilecektir. Her düzeyde kitap okuma şampiyonlarına üzerinde MEB amblemi ve edebiyatçı resmi bulunan “kitara”lar verilecek. Böylece spor ve bilim olimpiyatlarındaki şampiyonlar gibi kitap okuma sevgisini arttırıcı nitelikte bir madalya görüntüsü de olan kitaralar öğrencilerin odalarının duvarlarını süsleyecek ve diğer arkadaşlarının da aynı duyguyu tatmaları için ortam hazırlanacak.

Proje çerçevesinde çok sayıda okul kitap okuma yarışmaları düzenlemiştir. Üsküdar’daki liseler arasında başlayan bu yarışma daha sonra Şişli’de çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiş, 2006 yılında Hüzeyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü tarafından İstanbul’daki birçok lisenin katılımıyla il çapında yapılmıştır. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta öğretim okulları arasında Nisan 2008'de kitap okuma yarışması yapılacaktır.

 

2006 Liselerarası Kitap Okuma Yarışması Soru ve Cevapları

 

Yukarıda söylenen yarışmaların dışında farklı yarışma formatları da uygulanır. Özellikle misyon sahibi olma düşüncesinde olan ve bu yarışmalara bütçe ayırmayı düşünen özel okullar için il ve ilçe düzeyinde yarışmalar düzenlenir. Bu konuyla ilgili olarak görüşmek için bize yazın.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yarışma Afişi