Aruz Ölçüsü

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım

Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım           (Nahîfî)

 

Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın;

Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme              (Tevfik Fikret)

 

Duydum seni istiyor bu vicdan

Bildim sana vâsıl oldu cânân                                  (Abdülhak Hamid Tarhan)

 

Memleket bitti, yine bitmedi sen, ben....

Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen             (Namık Kemal)

 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş renkli bir yığın yaprak                 (Ahmed Haşim)

 

Âsûde olam dersen eğer gelme cihâna

Meydâna düşen kurtulamaz seng-i kazâdan             (Ziya Paşa)

 

Hayır mâtem senin hakkın değil, mâtem benim hakkım:

Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez âfâkım.             (Mehmed Âkif Ersoy)

 

Çatma, kurban olayım çehreni, ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!                   (Mehmed Âkif Ersoy)

 

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle                    (Yahya Kemal Beyatlı)

 

Gönlüm, dilim, kanım ve mizâcımla sizdenim

Dünyâ ve âhirette vatandaşlarım benim.                  (Yahya Kemal Beyatlı)

 

Sitanbul’a geçmiş idim salı gün

Cihân görmesin ânın emsâli gün                             (Keçecizâde İzzet Molla)

 

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su

Kim bu denlü tutuşan odlare kılmaz çâre su           (Fuzûlî)

 

Dinle neyden kim hikâyet etmede

Ayrılıklardan şikâyet etmede                                (Nahifî)

 

Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi

Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz                 (Mâhir)

 

Ne Süleymân ne Selîm'in kuluyuz

Hazret-i Rabbi rahîmin kuluyuz                            (Esrar Dede)

 

Anı hoş tut garîbindir efendi işte biz gittik

Gönül derler ser-i kûyunda bir dîvânemiz kaldı       (Hayâlî)

 

Geçer firkat zamânı böyle kalmaz

Sağ olsun sevdiğim Mevlâ kerimdir                       (Nâilî)

 

Cihânda âşık-ı mehcûr sanma râhat olur

Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur           (Şeyhülislâm Yahya)

 

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın

Ol va'de-i tekrâr be-tekrârı unutma                       (Esrar Dede)

 

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis gibi kıyâmete dek çeksin intizar                  (Bâkî)