Fiil Çekimi

1- Aşağıdaki cümlelerde çekimli fiilleri bulup yan tarafına yazınız ve kiplerini belirtiniz.

a) Bilimsel çalışmaların önemini daha iyi anlıyoruz.

b) Yorgun başımı göğsünde emniyette bileyim.

c) Yıldızsız bir gecenin sancısıdır benim çektiğim.

d) Ben ölmüşüm sen ölmüşsün kime ne?

e) Yetkililerle konuşulacak bazı meseleleri şimdiden düşünüyor.

2- Aşağıdaki fiillerin yapılarını yazınız.

a) Fısıldadı

b) Görüştünüz

c) Bekleyelim

d) Seyrettik

e) Hastalanmıştı

f) Geliyordu

g) Zannediyorum

h) Biçilmemişti

i) Koşabiliyoruz

j) Memnun olmadık

3- “Görüntüle-“ fiilini emir kipinde çekimleyiniz.

I. Tekil Şahıs:                                                       

I. Çoğul Şahıs:

II. Tekil Şahıs:                                                      

II. Çoğul Şahıs:

III. Tekil  Şahıs:                                                   

III. Çoğul Şahıs:

4- Aşağıdaki fiillerin kip/zaman ve şahıslarını yazınız.

a) Görüşesin

b) Bakıyorum

c) Görünmez

d) Değişecekler

e) Uğraştınız

f) Üzülmeyesin

5- Aşağıdaki cümlelerde fiilleri bulunuz ve bunların kiplerini yazınız.

a) Hepimiz zamanla alışacağız.

b) Metrodan inince arkadaşımla karşılaştım.

c) Ne kadar para aldığını hatırlasın.

d) Bana güzel bir masal anlata.

e) Şiir ne güzel açıkladınız.

f) Onu daha fazla bekletmemeliyim.

6- Aşağıdaki birleşik zamanlı fiilleri çözümleyiniz.

Örnek: Çalışıyordum: şimdiki zamanın hikâyesi

a) Rica etmiştim:

b) Çalışıyorduk:

c) Görünmezmiş:

d) Beklemiyormuş:

e) Gelmezse

f) Getirirdiniz:

7- Aşağıdaki cümlelerde fiillerin altını çiziniz ve bunların dilek-istek kipinin hangi biçimiyle çekimlendiğini ve şahıslarını yazınız.

a) Keşke bu yarışmaya katılmasa.

b) Güzel bir filme gitmeliyim.

c) Bu eseri mutlaka okumalısın.

d) Bu işi akşama kadar bitiresin.

e) Dışarı çıkıp biraz hava alın.

8- Aşağıdaki cümlelerde fiillerin zamanlarının basit mi yoksa birleşik mi olduğunu yazınız.

a) Şehrin ışıkları çok uzaktan bile seçilebiliyor.

b) Akşama doğru ortalıkta göründü.

c) Hangi derslerden zevk almazdınız?

d) Ben onu her zaman arayıp soruyorum.

e) Onlar sık sık eş dost ziyaretine gidermiş.

f) Konuyu çok iyi öğrenememiş.

g) Konuklarımıza meyve suyu ikram ettik.

9- Aşağıdaki cümlelerde kurallı birleşik (yeterlik, sürerlik, yaklaşma, tezlik) fiillerin çeşitlerini yazınız.

a) Çocuk elindeki vazoyu düşüreyazdı.

b) Sen beni mağazanın önünde bekleyedur.

c) Takımı galip gelince heyecandan öleyazmış.

d) En zor problemleri bile kısa sürede çözüverdi.

e) Salondaki herkes arkamdan bakakaldı.

 

10- "Yarış-" fiilini bütün kiplerde birinci tekil şahıs olarak çekimleyiniz.

11- Aşağıdaki fiillerin yapısını (basit, türemiş, birleşik) yazınız.

a) Düşünmüş:

b) Vurmadı:

c) Hasta olmuş:

d) Sürüverdi:

e) Hissettim:

 

12- Aşağıdaki kip ve şahıslarda “kaybet-” fiilinin  çekilmiş şekillerini yazınız.

Örnek: gelecek zaman olumsuz soru I. Tekil şahıs: kaybetmeyecek miyim?

Şimdiki zaman olumsuz II. çoğul şahıs:

Emir kipi I. çoğul şahıs:

İstek kipi olumlu soru III. tekil şahıs:

Gelecek zaman III. tekil şahıs:

Gereklilik kipi olumsuz II. çoğul şahıs:

Geniş zaman olumsuz II. tekil şahıs:

Görülen geçmiş zaman soru I. tekil şahıs:

Öğrenilen geçmiş zaman olumsuz II. çoğul şahıs:

Şart kipi II. çoğul şahıs:

Şimdiki zamanın rivayeti I. tekil şahıs:

Gelecek zamanın hikâyesi II. tekil şahıs:

İstek kipinin hikâyesi III. Tekil şahıs:

Gereklilik kipinin rivayeti II. çoğul şahıs:

 

13- “Kazan-” fiilinin isteğinin rivayetini çekimleyiniz.

I. Tekil Şahıs:                                                        I. Çoğul Şahıs:

II. Tekil Şahıs:                                                      II. Çoğul Şahıs:

III. Tekil  Şahıs:                                                    III. Çoğul Şahıs:

 

14-“ O zaman başından aşkındı derdi,

Mermeri oyardı, taşı delerdi.

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi” mısralarındaki fiilleri bulup kip ve şahıslarını yazınız.

I. Fiil: 

II. Fiil:

III. Fiil:

IV. Fiil:

Зима обещает быть "Карлсон вернулся" долгой, и провести ее придется "Тень-тень-потетень" под открытым небом.

Вдруг тихий размеренный стук подошв, мягкие взмахи локтей, слитный ритм "Самый краткий и нескучный самоучитель-разговорник. Итальянский язык" все это "Овощные и вегетарианские блюда Готовьте как профессионалы" сломалось.

Если я вернусь в одиночестве, отправьте меня под конвоем в четырнадцатый "Полуночники. Книга 2. Прикосновение тьмы" блок.

Кольтер слышал над "Как выглядеть на 10 лет моложе. 5 способов победы над возрастом" головой скрипучие шаги.

Полагаю, у него имелось то, чего не "Экономика фирмы" было у остальных музыка.

В полном "Смерть эксперта-свидетеля" ошеломлении он пошел за другом, который встал с дивана и "Семейный кодекс РФ" направился в спальню, где немедленно отыскал другие ботинки, видимо, "Ричард де Амальфи" без гвоздя.