Cümlenin Öğeleri

I-  Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz.

 1. Oktay büzüldüğü köşede dişleri birbirine çarpa çarpa onu seyrediyordu.

 2. Bir de baktım ki adam boylu boyunca yerde yatıyor.

 3. Karagöz gibi ortaoyunu da güldürmeyi ve güldürerek insanların aksak yönlerini iğnelemeyi gaye edinmiştir.

 4. Ana düşünceyi bir duvar olarak düşünürsek bu duvarın tuğlaları da yardımcı düşüncelerdir.

 5. Bir yazarın sıkıntılarını ne bilir okuyucu!

 6. Bu yazarın dramlarında kişiler, durumlarına karşı koymaz, onu değiştirmek için savaşmazlar.

 7. Sanat eserinde yalnız hayattan alınmış öğeler kullanılmalıdır.

 8. Yukarıdaki cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

 9. Bir sergide seyircilerden biri Picasso’nun tablolarından birine bakarak “Bu ne biçim balık?” deyince, Picasso “Balık değil, resim.” der.

 10. Şeyh Galib divan edebiyatımızın son büyük şairidir.

 11. “Hâlâ unutamam o garip çocuğu

 12. Gönlüne acı salan hasta çocuğu”

 13. Doğrusu bu kadar erken geleceğini hiç ummuyorduk.

II- Öğelerine ayrılmış cümlelerin öğelerinin adlarını yazınız.

 

a) Başkaları / oralara / başka yollardan geçerek / gelirlerdi.

b) Geçenlerde tenha bir gece gezintisinde, / unutulmuş zannettiğim bazı mısraların mehtaptan cesaret alan titrek kış kuşları gibi birden hafızamın uzak dalları üzerinde ötüştüklerini / duydum.

c) Burçin / deminki düşüncesini ne kadar hafif kaldığını, bu küçük çocuğun düşüncesiyle ne kadar üstün olduğunu / anladı.

d) Kalıntıların resimleri / bunu / asla / bana / anlatamazdı; / çünkü / yapı sanatının kesitinde / bunlar / çok daha ince / görünürler.

e) Aşağıdaki cümlelerde / ne gibi / noktalama ve imlâ yanlışı / yapılmıştır?

f) Cebinden çıkardığı bir çakıyla / ince bir dalı / keserek / yontmaya başladı.

g) Bâbıâli'de Vatan gazetesinde fıkra yazarlığı yaptığı sıralarda / haftalık İttihad gazetesini / çıkardı.

h) Yorgun Savaşçı” / aslında / güzel bir eserdir.

i) Güzel güzel okuduğu günlerdi / askere gitmeye / karar vermiş.

j) Tartışma, / okuyucu veya dinleyiciyi belli bir düşünceye ve davranışa yönlendirmek için karşıt düşünce veya önerileri çürütmek, değiştirmek amacıyla başvurulan anlatım biçimidir.

k)  Tarihim, / şerefim, / şiirim / her şeyim;

Yer yüzünde / yer / beğen:

Nereye dikilmek istersen, /

Söyle, / seni / oraya / dikeyim!

l) “Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri

Atlarımız / çözüldü / girdik / handan  içeri

Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya /

Toplanmıştı / garipler / şimdi / kervansaraya"

m) Bir sanatçı için, romanı, şiiri ya da öyküsü konusunda bilgiler vermek, o yapıtı nasıl yazdığını, orada neler söylemek istediğini anlatmaya girişmek, / hem / boş bir çaba / hem de / okura karşı / saygısızlıktır.

Закаленный жизнью среди дикой природы, верный ученик этого мудрого учителя, Зеб Стумп, однако, не был лишен некоторых суеверных предрассудков.

Мне пришлось "Скачать философия права"в этом присягнуть перед бутылкой с эстрагоновым уксусом.

В водонепроницаемом отделении матросского сундучка трут сохранился совершенно сухим, "Валерия скачать мы вместе"так что светильню можно было зажечь тотчас же.

Достаточно будет рассказать, что произошло с того момента, как Колхаун уехал от него, и до нашей встречи с Эль-Койотом и тремя его соотечественниками.

Общественное мнение, обсуждая такие деяния, не всегда бывает справедливым.

Это вам разрешается,-сказал фельдкурат.

Поздно, "Как я воевал с Россией" должно быть, слишком поздно, подумал он, поспешая.

Он "Зубная боль" проходил мимо стола, когда телефон снова "Дура" зажужжал.

Через идеально круглую дыру в оконном "Развиваем речь малышей Едем за город" стекле, вырезанную длинным ногтем, в "Загадки для малышей Человек и все что его окружает" комнату вступил, с ледяным блеском в очах, Чиун, Мастер Синанджу.

Если "Черновик" со мной что-нибудь случится, то "Капитал Критика политической экономии Т.2" ты будешь знать больше, чем я сейчас.

Дайте "вклади фізичних осіб" мне, наконец, "500 немецких слов" отдохнуть, медленно взмолился он.

Если кому-нибудь хочется выпить, лучше "Агония страха ч.2" это сделать сейчас здесь.