Anlatım Bozuklukları

1- Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz.

2- Ekşi yiyecekleri az, acıyı ise hiç yemezdi.

3- Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.

4- Önümüzdeki haftanın önemli programlarını hatırlatmaya çalıştık.

5- Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi.

6- Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi.

7- Biricik arzum bu yıl ki sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir.

8- Fabrika ticarî ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi.

9- Bu işi ben ve sen yapmalısınız.

10- Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.

11- Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum.

12- Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir.

13- Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikrinde ısrar ediyordu.

14- Yeni durağa gelmişti ki otobüs hemen geldi.

15- Bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı.

16- Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.

17- Dünkü toplantıda Ali bana okul arkadaşını tanıştırdı.

18- Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.

19- Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz.

20- Bu tür konuşmalar gözlerimi yaşartırlar.

21- Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.

22- Şüphesiz ki bu sözleri bazı öğrenciler duymuş olmalı.

23- Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.

24- Bu kitap yayınevinin ölümünün 10. yıl dönümünde ünlü şairin yüce anısına armağandır.

25- Kitap için kendisine verilen paranın eksik ve yeterli olmadığını söyledi.

26- Herkes onu görmek istemiyordu.

27- Japonya’daki arkadaşıyla on yıl boyunca karşılıklı mektuplaşmış.

28- Büyüklere gereken saygıyı göstermeli ve incitmemeliyiz.

29- Hiçbiri anlatılanları tam anladı.

30- Bu erikler çok tatlıdırlar.

31- Yanına gidin, konuşup derdinizi anlatın.

32- Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.

33- Ağaç bayramında ben de birkaç fidan ektim.

34- Her ne kadar iyi hazırlanılmışsa da istenilen sonucu alamadı.

35- Karaya yaklaşıyor mu, yoksa uzaklaşıyor muyuz?

36- Hiç kimse bu paraya bu işi yapar.

37- Erzurum’da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi otuz dolaylarındaydı.

38- Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir.

39- Mutlaka bugün çocukluk arkadaşını belki arayacak.

40- Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.

41- Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor.

42- Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi.

43- Yeni kaydolan öğrencilerin bu kadar çekimser davranmalarına bir anlam veremiyorum.

44- Son dakikada attığı golle takımının galip gelmesine yol açtı.

45- Sınavı düzenli çalışmasına karşın kazandı.

46- Ülkemizde bu tür ameliyatlarda ölüm şansı Avrupa’da yapılanlardan ancak yüzde bir fazladır.

47- Aşağı yukarı bundan tam iki yıl önceydi.