Koşma - Karacaoğlan

Ala gözlerini sevdiğim dilber

Kokuya benzettim güller içinde

İnceciktir belin, hilâldir kaşın

Selviye benzettim dallar içinde

 

Benim dostum gelişinden bellidir

Ak elleri deste deste güllüdür

Güzel seven yiğitler de bellidir

Melil mahzun gezer iller içinde

 

Karşımızdan gelen acep yâr m’ola

Benim gibi yaralanmış zâr m’ola

Benim sevdiceğim güzel var m’ola

Hakk’ın yarattığı kullar içinde

 

Karacaoğlan söyler biz de varalım

Kelpler rakip olmuş biz de görelim

Hâlin, hatırını anın soralım

Götürüp giderler sallar içinde

 

Karacaoğlan