Sessiz Gemi (Yahya Kemal Beyatlı)

Artık demir almak günü gelmişse zamandan 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! 
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 
Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Yahya Kemal Beyatlı