Kitapseverlerin Kararları

İNGİLİZ VE ALMAN KİTAPSEVERLERİNİN ALDIKLARI KARARLAR 

Yatakta okunmayacak; kenarlarına haşiye yazılmayacak; yeni kitapların yaprakları oldum olasıya kesilmeyecek; yapraklar içeri kıvrılmayacak; beş kuruşluk cilt yaptırılmayacak; sayfaları kolaylıkla çevirmek için parmaklar ıslatılmayacak; yemek sırasında okunmayacak; acemi mücellitlere cilt yaptırılmayacak; kitabın yaprakları parmakla kesilmeyecek; kitaplar kendi halinde bir yere konup açık tutulmayacak; üzerlerine si­gara külü düşürülmeyecek; göze zayıflık vereceğinden, okurken sigara içilmeyecek; eski kitapların başlığında bulunan mahkukat (kazınmış, hakkedilmiş resimler, yazılar) kesilmeyecek; kitabın levhaları üzerine el yazısı yazılmayacak; kitaplara yüz sürülme­yecek; kitap arasında çiçek, yaprak kurutulmayacak; kitaplar kap veya altından tutulmayacak; kitap üzerine aksırılmayacak; sayfalar aralarında bulunan muhafaza kâğıtları koparılmayacak; işe yaramayan kitaplar satın alınmayacak; kitaplar kirli paçavra ile silinmeyecek; kitaplar yemek dolabına ve konsollara doldu­rulmayacak; çeşitli kitaplar bir arada ciltlenmeyecek; hiçbir ba­hane ile kitabın şekil ve haritaları içinden çıkarılmayacak; kitap­lar saç, toplu iğne veya firkete ile kesilmeyecek; ciltlerde Rusya meşini kullanılmayacak; ayakları bozuk masa veya sandalye üze­rine kitap konmayacak; kedi veya çocukların arkasından kitap atılmayacak; dikkatsizlikle açmadan kitapların arkası kırılmaya­cak; soba ve ateşe pek yakın kitap okunmayacak; gemi veya as­ma yatakla kitap mütalaa edilmeyecek; kitaplara rutubet aldırıl­mayacak. Buna kütüphane usullerinden bir de şunlar ilave edile­bilir: Kitaplar açık iken birbiri üzerine konmayacak ve üzerleri­ne kâğıt koyarak yazı yazılmayacak, bir de çocuklarımızın çok kullandıkları çıkartma tabir olunan resimler çıkarılmayacak.