Kompozisyon Uygulama Dosyası

Türk dili ve edebiyatı kompozisyon derslerinin daha verimli işlenmesi gerektiği konusunda başta edebiyat öğretmenleri olmak üzere herkes hemfikirdir. Kitap okuma alışkanlıkları yönünden istenen seviyede olmadığını gözlemlediğimiz öğrencilerin yazma isteklerinin de yeterli olmadığını söylemek mümkündür.

Durumu bu şekilde belirledikten sonra “Ne yapılırsa öğrencilere yazmaktan zevk alma duygusu verilebilir? Türkiye’deki yazarlığa başlama yaşı daha aşağılara nasıl çekilebilir?” sorularına cevap arama sonucu bu “uygulama dosyası” ortaya çıktı. İhtiyacı bir ölçüde karşılayabileceğini düşündüğümüz bu çalışma ile öğrencilerin sözlü ve yazılı kompozisyon çalışmalarını geliştireceğine ve onlara yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.

Kompozisyonda istenen başarıyı sağlamak her zaman kolay olmamıştır. Öğretmenlerin öğrencileri bir düzgün cümle dahi kuramamakla suçlamaları hiçbir yarar sağlamaz. Kalabalık sınıflarda verimli kompozisyon çalışmaları yapılabileceğini söylemek gerçekçi değildir. Fakat bu problemi çözmek de gerekmektedir.

Kompozisyon eğitiminde yapılan bir yanlışı dile getirmekte yarar var. Öğrencilerin herhangi bir yazısını eleştirirken hep olumsuzluklardan söz ederek, başta imlâ ve noktalama olmak üzere yapılan hataları gösterip öğrencinin daha iyi yazmasını bekliyoruz. Bu şekildeki değerlendirmenin yazma isteğini yok etmesi bile söz konusu olmaktadır. Yanlışlardan çok, güzel ifadelerini ön plana çıkararak daha başarılı olmalarını sağlayabiliriz.

Kompozisyon yazma sanatıyla ilgili piyasada yeterince kitap bulunmaktadır. Bunların hepsinde teorik bilgiler verilmekte ve örnek yazılar yer almaktadır. Önemli olan makale, deneme, hikâye, dilekçe vb.nin özelliklerini bilmekten ziyade bu tür yazıları yazma yeteneğini kazanabilmektir.

Eğitime yapılan ciddi eleştirilerden biri de derslerin hayattan kopuk olduğu şeklindeki iddiadır. Anadili eğitiminde son derece önemli olan kompozisyon çalışmalarının hayata yönelik olmasına özen gösterilmiş, öğrencilerin düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler olması amaçlanmıştır. Bu uygulama dosyasının öğrencilerimizde yazma isteği uyandırarak hayallerini, düşüncelerini, yaşadıklarını ve beklentilerini kaleme alan bireyler olmalarını sağlama yolunda işe yaramasını temenni ederiz.

Kompozisyon Uygulama Dosyası'nın örnek sayfalarını indirmek için tıklayınız.

Not: Uygulama dosyasının tamamı okullardan istek gelmesi durumunda kapak tasarımı okulun adını ve amblemini öne çıkaracak tarzda düzenlenebilir. Dosyanın telif hakları Edebiyat Âlemi'ne aittir. Okuldaki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin katkılarıyla daha da geliştirilmesi mümkündür.

Uygulama Dosyasının Yararları:

1. Özgün konular içermesi,

2. Öğrenci ödevlerinin takibinin yapılabilmesi,

3. Ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi

 

Тварь в Паропроводе билась "Игра легенда маджонга"в стенки, она зашипела и зафыркала, когда почуяла мое "Скачать темы для гугле хроме"вторжение в ее пределы.

Он "Скачать фильм зайцев нет"ощущал размеренные движения мускул дракона под чешуей, к которой прижималась его щека.

У меня от "Ключи для nod32 на год"вас мурашки бегут, не выдержала Консуэло.

Моурби поставил "Скачать кому зачема"фонарь на землю так, что мы оказались в желтом "Даргинские песни скачать"полукруге.

Однако я согласен освободить учеников, скажем, "Топографические знаки скачать"одной школы в обмен "Скачать книги бесплатно епуб"на услугу с вашей стороны.

И мы беседовали друг с "Бесплатные программы для 3d моделирования"другом, сидя так два дня и ночь, в любую "Сопроцессор драйвер windows 7"минуту ожидая, что огненный шар уничтожит нас.