Gelişim Programları

Kompozisyon Dünyasına Yolculuk

Kompozisyonda istenen başarıyı sağlamak her zaman kolay olmamıştır. Öğretmenlerin öğrencileri bir düzgün cümle dahi kuramamakla eleştirmeleri hiçbir yarar sağlamaz. Kalabalık sınıflarda verimli kompozisyon çalışmaları yapılabileceğini söylemek gerçekçi değildir. İşin kötüsü bu dersi ciddiye alan öğrenci ve öğretmen sayısı oldukça azdır. Oysa ezberlenen bir sürü edebî bilgi yerine yazma becerisini geliştirmek gerekir.

Kompozisyon Gelişim Programları

I. Aşama

 1. Günlük yazma
 2. Hatıra ve gezi yazısı yazma
 3. Bir günün anlatılması
 4. Planı çıkarılmış bir konuyu yazmak
 5. Bir yazının planını çıkarmak
 6. Değişik konularda çok özgün paragraflar yazmaya çalışmak
 7. Cami, müze, alışveriş merkezi vb. yerleri gezip tasvir etmek

II.Aşama

 1. Bir deneme veya makaleyi okuyup özetini çıkardıktan sonra aynısı yazmaya çalışmak
 2. Okunan kitabı tanıtmak
 3. Bir şiiri okuyup açıklamasını nesir tarzında ifade etmek
 4. Küçük hikâyeler yazmaya çalışmak
 5. Deneme, makale, eleştiri gibi yazı türlerinin özelliklerini öğrenip örnek yazılar yazmak
 6. Yurt dışındaki bir akrabaya veya yönetici konumundaki birine mektup yazmak
 7. Kendisini açık oturumdaki biri yerine koyup 9-10 soruya cevap vermek
 8. Bir öğrenci olarak kendisiyle yapılan bir röportaja cevaplar vermek

Görüşlerinizi ve başarılı uygulamalarınızı This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..