Kafiye

Kafiye

Kafiye, en az iki mısra sonunda. anlamı ayrı, yazılışı aynı iki sözcük arasındaki ses benzerliğidir. Kafiyenin sağladığı hususlar şunlardır:

 • Her mısraın ahenkli bir durgu ile kesilmesini sağlar.
 • Kafiye şiirin akılda kolayca kalmasını temin eder.
 • Anlamca ilgisiz görünen mısraları kaynaştırır.
 • Yeni fikirlerin bulunmasına katkıda bulunur.
 • Şiire söyleyiş güzelliği kazandırır.

Kafiyenin Şartları

 1. Mısra sonundaki sözlerin ses bakımından benzemesi, anlamın ayrı olması gerekir.
  Yollarda kalan gözler
  Yıllardır seni gözler
  mısralarında birinci “gözler” gözün çoğul şeklidir; ikinci “gözler” ise gözlemekten geniş zamandır. Her ikisi de aynı anlama gelseydi redif olurdu.

 2. Kafiyeler kesinlikle rediften sonra gelmezler.
  Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar
  Sümbüller perişan, güller kan ağlar
  “Bağban” ve “kan” kelimelerindeki -an sesi kafiye, ağlar kelimesi ise rediftir. Şayet şiir “... ağlar kan”, “... ağlar bağban” diye bitseydi -an sesi kafiye olur; fakat ağlar sözcüğü redif sayılmazdı.

 3. Bir kelimenin redif olabilmesi için kendinden evvel mutlaka bir kafiyenin bulunması gerekir. Görevi ayrı olan bazı ekler kendinden önce kafiye olmadığı için -aslında redif oldukları halde- kafiye sayılır.
  Sultan Murat eydür gelsin göreyim
  Nice kahramandır ben de bileyim
  mısralarındaki “gör-` ve “bil-” fiil köklerinde benzer ses yoktur. Aynı mısralardaki -eyim ekinin görevi aynı olduğu için rediftir; fakat kendinden önce kafiye bulunmadığı için kusurlu olarak kafiye sayılır. Ya da sadece -e sesi yarım kafiye sayılıp -yim redif kabul edilir. Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Halk edebiyatı sözlü olduğu için r ve l sesinin kulağa birbirine yakın gelmesinden kaynaklanan bu tür kafiyeler halk şiirinde görülen bir husustur. Boğazdan çıkışına göre aynı grupta yer alan sesler arasında çok az da olsa kafiyenin varlığından söz edebiliriz.

 4. Halk edebiyatında kalın sesliler (a, ı, u, o) ile ince sesliler (e, i, ü, ö) kafiyelendirilmiş olabilir.
  Bakmaz mısın Karac'oğlan halına
  Garip bülbül konmuş gülün dalına
  Kadrin bilmeyenler alır eline
  Onun için eğri biter menevşe
  (Karac'oğlan)

 5. Kafiye ve rediflerin tespitinde Türkçe'deki yapım ve çekim eklerini iyi bilmek gereklidir.

 6. Art arda gelen mısralar içinde birbirine benzeyen seslerin sık ve ahenk sağlayacak güzellikte kullanılmasına aliterasyon denir.
  Ak sütünü emdiğim kadınım ana
  Ak pürçekli, izzetli canım ana
  Akar sularına kargımagıl
  mısralarındaki ak sesinin tekrarı ile aliterasyon yapılmıştır.

 7. Kafiyede aranan nitelik sesin benzemesidir. Yazılışı başka başka olan kelimeler, aynı sesi verdikleri takdirde kafiyeli olabilirler.
  Birdenbire sıyrıldı gözümden çözülen bağ
  Bir hâtıranın dağdaki yâdıydı bu membâ
  beytinde “bağ” ve “membâ” kelimelerini telaffuz ettiğimiz zaman bağ kelimesindeki ğ sesi zayıftır, membâ kelimesini telaffuz ederken bağ kelimesinin sonundaki ğ sesine yakın bir ses çıkar. Bu çeşit kafiyeler ses bakımdan yarım kafiyeden daha hafif bir benzeyiştir.

 8. Nesir cümlelerinde tekrar edilen seslere seci denir. Özellikle Divan nesrinde bulunur.
  Gözlerin nuru, gönüllerin süruru; başımızın tacı, dil ehlinin miracı...

 9. Ayrıca uzun bir sesli (â, û, î) ile oluşan kafiyeler de uzun sesliler iki ses değerinde kabul edildiği için tam kafiye sayılır.
  İstiklâl Marşı'nın fedâ, şühedâ, Hüdâ ve cüdâ kelimeleriyle biten dörtlüğünün kafiye şeması aaaa olduğu için kafiye -edâ ve -üdâ seslerinde değil -dâ sesindedir. Şemada aynı harf ile gösterilen kelimeler arasındaki ortak ses kafiye kabul edilir.

 10. Rûhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli
  Değmesin ma‘bedimin göğsüne nâ-mahrem eli
  Bu ezanlar -ki şehâdetleri dinin temeli-
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
  mısralarında "emeli" kelimesi diğer mısralarda da aynen geçtiği için tunç kafiye sayılır. Tunç kafiyeleri zengin kafiye saymak yaygın bir görüştür. Birinci, ikinci ve üçüncü mısralardaki -i sesi redif değildir; çünkü dördüncü mısradaki “i” sesi iyelik -i'si değildir. Kafiye sadece üç mısrada olsa idi o zaman bu ek redif olurdu.

Никогда об этом "ключ от игры от алавар скачать"не думал, говорит Принц.

Допустим, я дам "образовательная программа школы скачать"ему полмиллиона в универсальных кредитках.

Джеф подобрался, чтобы "скачать игры на телефон х2"так же ловко устранить новое препятствие.

Повелитель Дома Жизни опускает пустой стакан "емелин русь скачать"и встает.

Ночи озарялись огромными "методики доктора бубновского скачать"кострами всюду, где мы располагались на ночлег, в "сборник песен михаила круга скачать"основном из-за того, что веганцу хотелось, чтобы все "ключей соломона скачать"было как можно более примитивным для создания надлежащей "технический план программа"атмосферы, как мне "дарья донцова скачать книга электронная"кажется.

Я думаю, некоторые из них не только восседают "Скачать для acer драйвер для монитора"на столах, но и еще кое-чем занимаются, ответил ему Римо.