Alfabeler


Göktürk

Uygur

Arap

Latin Kiril

 TÜRKLER'İN KULLANDIKLARI ALFABELER

Kullanıldığı Dönem VII-IX. yüzyıllar VIII-XVIII. yüzyılar XI-XX. yüzyıllar XX. yüzyıl başlarından itibaren XX. yüzyıl başlarından itibaren
Harf sayısı 38 harf: 4'ü sesli, 26'sı sessiz, 8'i ise bitişken; 18 harf: 4'ü sesli 14'ü sessiz 29 harf: 3'i sesli 27'si sessiz 29 harf: 8'i sesli 21'i sessiz 40 harf: Her ülkede farklı harfler ve sayıları da değişik
Yazıldığı yön Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru Sağdan sola Sağdan sola Soldan sağa Soldan sağa
Harflerin özellikleri Harfler ayrı yazılıyor; kelimeler arasında ":" var Harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harfler bazen bitişik. Harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harflerin ayrı ve bitişik yazılmasının kuralları var. Harfler ayrı veya el yazısında bitişik yazılabiliyor. Büyük ve küçük harfler diye farklı şekiller var. Harfler ayrı, Latin alfabesine benzer yönleri fazla

 

Göktürk Alfabesi

Türkçe'nin yazıldığı ilk alfabe, bugünkü bilgilere göre Batı'da "runik" diye tanınan Göktürk alfabesidir. Bu alfabenin eski Türk damgalarından doğduğu, dolayısıyla Türkler tarafından icat edildiği kabul edilmektedir. Türkler arasında VII-IX. yüzyılla arasında yaygın olarak kullanılmıştır. Bu yazıya Batı'da runik denmesinin sebebi harflerinin eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış ve runik alfabe diye adlandırılan yazının harflerine benzemesidir. Bu alfabe Danimarkalı William Thomsen tarafından çözülmüştür. Göktürk alfabesiyle yazılan 732 yılında yazılan Kültigin abidesi Türk edebiyatının yazılı ilk eseri sayılmaktadır.

38 harften oluşan alfabenin 4'ü sesli, 26'sı sessiz, 8'i ise bitişken harftir. İçinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) bulunan sözleri doğru okuyabilmek için o sözleri önceden bilmek ve kestirmek gerekir. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılır. Harfler birbiriyle bitişmez; taş ve eşya üzerine kazınmaya elverişlidir.

Uygur Alfabesi

Türkler'in Göktürk alfabesinden sonra ve Arap alfabesinden önce kullanmış oldukları yazı sistemleri içinde en önemli alfabedir. VIII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar Doğu Türkistan'dan İstanbul'a kadar geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu alfabe Ârâmî kökenli Soğd alfabesinden çıkmıştır. Genellikle Uygur yazısı olarak bilinen bu yazınız diğer Türkler'ce de kullanılmış olması mümkündür. Uygur alfabesi Türkçe'nin yazımı için elverişli olmadığı halde 1000 yıl gibi uzun bir süre kullanılmıştır. Uygur alfabesiyle yazılmış eserlerin çoğunu Budizm, Maniheizm ve Hristiyanlık'a ait metinler meydana getirir. Bu alfabe Türkler İslâmiyet'i kabul ettikten sonra da kullanılmıştır. Kutadgu Bilig denilen eserin üç nüshasından biri Uygur harfleriyle yazılmıştır.

18 harften oluşan alfabenin 4'ü sesli 14'ü sessiz harftir. Arap alfabesinde olduğu gibi harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılmaktadır.

Arap Alfabesi

Tarih boyunca Türk diline uygulanan yazılar arasında en uzun sürelisi, aynı zamanda en yaygın olanı ve muhtemelen Türkler'in İslâm'a girmeye başladıkları IX. yüzyıldan itibaren kullanılmıştır. Hâlâ bu alfabeyi kullanan Türk halkları vardır. Türkçe'yi Arap harfleriyle ilk defa yazanlar Karahanlılar olmuştur. Mevcut bilgilere göre bu alfabeyle; yazılan ilk metin Divanü Lûgati't-Türk adlı eserdeki yazılardır.

Latin Alfabesi

1928'de Atatürk'ün yaptığı harf inkılâbıyla Türkiye Türkçesi'nin yazımında kullanılan en son alfabe Latin alfabesidir. Bu alfabe bugün Türkiye'den başka Kıbrıs ve Yugoslavya'daki Türkler'ce de kullanılmaktadır.

29 harften oluşan bu alfabenin 21'i sessiz, 8'i sesli harftir. Sağdan sola doğru yazılır. Harfler birbiriyle bitiştirilerek de bitiştirilmeyerek de yazılabilir. Bu alfabede yer alan harfler asıl Latin alfabesinden farklıdır. Asıl Latin alfabesindeki "q/Q", "x/X" ve "w/W" harfleri yoktur. Buna karşılık ı, ö, ü, ğ, ç ve ş harfleri vardır.

Kiril (Slav) Alfabesi

Osmanlıca ve Türkiye dışındaki Türk dil ve lehçelerinin yazımında Arap alfabesinden sonra en geniş ölçüde kullanılan alfabedir. XVIII. yüzyıl başlarında Hristiyanlık'ı yaymak için Çuvaşlar'a giden Ruslar bu dili kendi harfleriyle (Kiril) yazdılar. Eski Sovyetler Birliği idaresindeki Türkler'ce 1937-1940; yılları arasında Stalin rejimi tarafından bu alfabe kabul ettirilmiş ve her Türk boyu için farklı alfabeler yapılmıştır. Bunun sonucunda Türkler arasında 20 ayrı Kiril alfabesi kullanılmıştır. Bugün de bu alfabeyi kullanmaya devam etmektedirler. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra alfabe değiştirme eğilimleri kuvvetlenmiştir. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri arasında kültür alışverişini daha sağlıklı yapmak için ortak alfabe çalışmaları devam etmektedir.

 

Она порождает магическую силу, которая способна оказывать влияние на того, кому она служит.

Вслед за этим ощущение "Скайп для мобильного скачать"реальности дороги, расстилавшейся "Игры охота на медведя"впереди, стало более явственным.

Он был примерно пяти с половиной футов ростом, очень грязный, и носил вокруг бедер темную звериную шкуру, а также пару "Фильм вербное воскресенье скачать фильм"сандалий на ногах.

Собаки поклонились и удалились.

Мы двинулись по гравийной дорожке, свернули возле большого темного куста, пересекли лес из камня и прошли по мосту, "Граф монте кристо книга отзывы"перекинутому через медленный черный поток, который отражал высокие ветви и небо в монохромном варианте.

Вести с тобой цивилизованную беседу, мне кажется, невозможно.

Впрочем, усмехнулся "Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками"он, это я сочиняю себе "Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере предприятия ООО 'ЦентрТелеком'""Аудит "Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере МДОУ № 47 'Солнышко'"расчетов с поставщиками и подрядчиками"биографию.

За дикими "Аудит расчетов с поставщиками и покупателями"индейками легко "Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами"и кредиторами">Аудит расчетов "Аудит расчетов с работниками по оплате труда"с прочими дебиторами и кредиторами"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/audit_raschetov_s_postavschikami_i_podryadchikami.html" title="Аудит расчетов с поставщиками "Аудит расчетов с поставщиками и покупателями"и подрядчиками">Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками"можно охотиться с гончими.

Таково было жилище мустангера, таково было его внутреннее устройство и все, что в нем находилось,-за исключением двух его обитателей.

И Вискарра и Робладо догадывались, о чем попросит охотник.

Фелим О'Нил редко отказывает красавицам, особенно таким черноглазым, как вы.

Я мог бы сам выстрелить в него из-за дерева, убить, как крысу, не рискуя ровно ничем, даже своим именем!

Эти "мери поппинс фильм скачать"самоубийственные попытки тоже вскоре "скачать бутырку два полюса"прекратились.

Однако, страх не покидал меня ни "дрова для веб камеры скачать"на минуту.

Я "sexy bitch скачать песню"хочу ее вернуть, заявил Доннерджек.

А "скачать патч для тень чернобыля"проиграть спор значило в Идре "скачать бедна настя"расстаться с "звук молний скачать"жизнью, и это генерал "джонибой скачать все песни"тоже знал.

У них свои энергетические аккумуляторы, "игры кровавые гонки"вот в чем "скачать васту шастра"дело.

Но чувствовалась какая-то угроза, которую он не мог понять.