Beş Hececiler

BEŞ HECECİLER

 Milli Edebiyat dönemi temsilcierinden M.Emin Yurdakul’un hece vezni ile yazdığı şiirlerin halk  tarafından benimsenmesinin de etkisiyle hece vezni şairler tarafından  yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.. Milli edebiyatın temel ilkelerinin izinden giderek eser veren  beş şair, zamanla Beş Hececiler adı ile anılmaya başlandı. Daha çok hecenin 11’li ve 14’lü kalıplarını kullanmışlardır. Şiirlerini hece vezni ile yazmanın yanı sıra yrt sevgisi, kahramanlık, aşk, yurt güzellikleri gibi temaları işlediler. Etkileri 1930’lara kadar sürmüştür.

Bu şairler: 

Faruk Nafiz Çamlıbel:(1898-1973)Beş hececilerin en başarılı şairidir. Hecenin yanı sıra aruz vezi ile de şiir yazmıştır. Şiirlerinde Anadolu, memleket sevgisi, kahramanlık,  aşk, hasret, doğa güzellikleri, ölüm, gibi konuları işlemiştir.

Eserleri: Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle adlı şiir kitapları ve  Akın, Özyurt, Kahraman  (konusu, İslâm öncesi Türk kültürü) ve Canavar adlı manzum tiyatroları vardır.  

Enis Behiç Koryürek: 1892-1949)Şiire aruz ile başlamış, sonra heceye yönelmiştir. İlk şiirlerinde aşk konusu öne çıkarken, sonraları milli duygular ve kahramanlık teması  ağırlık kazanmıştır.

Eserleri: Miras, Güneşin Ölümü adlı şiir kitapları vardır. 

Halit Fahri Ozansoy: (1891-1971)Önceleri aruz vezni ile yazmış, daha sonra “Aruza Veda” adlı şiiri ile aruzdan heceye yönelmiştir. Konuşma dilini şiirlerinde başarı ile kullanmıştır. Daha çok kişisel konuları işlenmiştir. Melankoli ve karamsarlık duygusu hissedilir. Şiir, roman ve tiyatro türünde eserler vermiştir.

Eserleri: Cenk Duyguları, Efsaneler (şiir);  Hayalet, Baykuş  (manzum tiyatro) önemli eserlerindendir. 

Orhan Seyfi Orhon: (1891-1972)Şiirlerinde konuşma dilini başarıyla kullanmştır. Bireysel kunuların yanı sıra, milli temaları da işlemiştir.

Eserleri: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban hikâyesi, Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuştu  bilinen eserleridir. 

Yusuf Ziya Ortaç: (1895-1967)Diğer hececiler  gibi, şiire aruzla başlamış, sonra heceye yönelmiştir. Günlük hayatın çeşitli yansımalarını, kahramanlık temasını şiirde işlemiştir. Aynı zamanda  Akbaba adlı bir mizah dergisi çıkarmıştır.

Eserleri: Akından Akına, Aşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Rüzgâr Esti  bilinen eserlerindendir.

Римо взял "lenovo easycapture скачать" одного из них за левый мизинец "клип прости прости скачать" и начал отгибать палец "страшные мини игры" назад, постепенно увеличивая боль.

Водопроводные "скачать игры фермеров" трубы торчали наружу из стен зданий, словно "скачать мод к сталкер тени чернобыля" кто-то пытался вырвать "Чертеж постройки беседки" их, но не окончил своего дела.

А потом просто "скачать стронгхолд легенды" вставали и уходили.

Я почти "программ видеомонтажа скачать" завидовал его дикому великолепию.

И на "скачать драйвер intel 82801" каждом этаже один "зачем тебе я скачать лепс" ряд окон.

Седлая коня, мустангер все время что-то говорил, и казалось, что он сердился.