Fecr-i Âti Edebiyatı

FECR-İ ATİ EDEBİYATI ( 1909 –1912)

Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmış olan sanatçılardan bazıları daha sonra Fecr-i Ati adı verilen hareketi başlatmışlardır. Ancak bu hareket de Servet-i Fünun Edebiyatı'nın bir uzantısıdır. Bu edebiyatın mensupları ( Ahmet Haşim, Ali Canip, Mehmet Behçet, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Yakup Kadri, Fuad Köprülü, Refik Halit Karay) batıya daha sıkı bağlanmak gayretinden başka birşey yapmadılar. 1912 yılından sonra kimisi Milli Edebiyat'ın tesirine girdi.

Fecr-i Ati Edebiyatının Özellikleri: 

“Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kalınmıştır.

Dilde Servet-i Fünuncuların üslûbu taklit edilmiştir.

Şiirde aruz vezni kullanılmıştır.

Aşk ve tabiat konularına yer verilmiştir.

En çok serbest müstezat kullanılmıştır.

Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.

Yayınladıkları bildiride amaçlarını; 

Dilin ve edebiyatın ilerlemesine yardımcı olmak.

Genç kabiliyetleri bir araya toplamak.

Edebi ve fikri konferanslar düzenlemek.

Kamuoyunu aydınlatmak

Batı ile iletişim içinde olmak şeklinde özetlemişlerdir.

 

Topluluk amaçlarını gerçekleştiremeden dağılmış, Ahmet Haşim’ den başka temsilcisi kalmamıştır.

Ahmet Haşim: ( 1885–1933 )

Fecr-i Âti topluluğunun en önemli ismidir. Sembolizm akımından etkilenmiştir. Şiirlerinde hayal ve musiki önemli bir yer tutar. Ahenge önem verir. Nesir türünde de eserler vermiştir. Dış dünyayı kendi hayal süzgecinden geçirerek yansıtır. O, şiirlerini anlaşılması için yazmaz. Şiirlerinde; akşam, şafak, mehtap, yıldızlar vb. Unsurlar çok geçer, gerçeklerden kaçış sezilir.

Eserleri: Piyale, Göl Saatleri (şiir); Gurabane-i Lâklâkan, Bize Göre, Frankfurt Seyahatnâmesi (nesir)…

Я разлил чай, превратив эту процедуру в небольшое священнодействие.

Сказал, что у меня будет мальчик.

Он зашагал по замусоренному пляжу, при первой возможности выбравшись на высокий берег.

Ну что ж, похоже, из них выйдет отличная пара.

Только надо быстро что-нибудь придумать.

Основные запасы моей магии были уже почти полностью исчерпаны, а о новых я совершенно не заботился с тех пор, как привык во всем полагаться на кольцо.

Прошел месяц "пророк скачать торрента"с тех пор, как они в последний раз "всё будет офигенно павел воля скачать"видели землю.

Они позвонили Кэтрин я в это время' ехал домой со студии в "скачать музыка шуфутинский"Шефертоне.

У этого жилистого чужака, появившегося невесть откуда прямо "анжелика серіал скачать"из пламени, были ответы на все вопросы.

Среди "рингтоны на телефон слушать и скачать"них было одно высокое худое существо с метровыми "игры скачать без ограничений по времени"крыльями, покрытое язвами, пара микрофагов, которые казались совсем безголовыми, так "все песни эльдара далгатова скачать"как на их черепах было некоторое количество волос.

Я вынужден поставить вас в извес-тность, что "скачать мультики спанч боба на телефон"операция раскрыта русскими.

Уилбур "песни скачать афганистан"понимал, что если снадобье попадет в дурные руки, то случится "игры скачать 5228"непоправимое, и держался до тех пор, пока не зарыдал от боли.