Fiillerde Zaman

Fiillerin bildirdiği temel anlamlardan biride zamandır. Türkçe'de eylemin yapılıp bittiğini haber veren geçmiş zaman, eylemin yapılmakta olup devam ettiğini bildiren şimdiki zaman, eylemin gelecekte yapılacağını bildiren gelecek zaman olmak üzere üç ana zaman vardır.

Fiillerin bildirdiği zaman, basit ve birleşik zaman olmak üzere ikiye ayrılır.

Basit zamanlar

  1. Görülen geçmiş zaman, (-di): gel-di-m
  2. Öğrenilen geçmiş zaman, (-miş): gel-miş-i-m
  3. Şimdiki zaman, (-yor): gel-i-yor-u-m
  4. Gelecek zaman, (-ecek): gel-ece(k)-i-m
  5. Geniş zaman, (i/e)r: gel-ir-i-m
Basit zamanlı bir fiilin yapısı
Kök/gövdeBasit zaman ekiŞahıs eki
gönder-di-m

Birleşik zamanlar

  1. Hikâye birleşik zamanı, (-di): gel-di-y-di-m
  2. Rivayet birleşik zamanı, (-miş): gel-iyor-muş-u-m
  3. Şart birleşik zamanı, (-se, -sa): gel-miş-se-m

Yukarıdaki fiillerin açık şekli geldi idim, geliyor imişim ve gelmiş isem'dir.

Birleşik zamanlı fiilin yapısı
Kök/gövdeBasit zaman ekiBirleşik zaman ekiŞahıs eki
gönder-di (y)-di-m

Örnek:
Yazmak fiilinin şimdiki zamanın şartına göre çekimi:
yaz-ı-yor-sa-m
yaz-ı-yor-sa-n
yaz-ı-yor-sa
yaz-ı-yor-sa-k
yaz-ı-yor-sa-nız
yaz-ı-yor-lar-sa

А Хосефа уже подозревала, что "Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда и ЕСН"его посылали за каким-то "Бухгалтерский учет и аудит расчетов с контрагентами"нечистым делом, потому что он показал ей серебряную монету.

Не принимая "Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере ООО 'Ореол-сервис')"никаких лишних законов, "Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в розничной торговле"впустили.

В приближающемся на подмогу отряде насчитывалось, должно быть, целая сотня сарацин.

Вопль отчаяния "Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками на примере ООО 'Росметалл'"вырвался у француза, когда он увидел "Бухгалтерский учет и аудит товарных операций на примере ООО ПКФ 'ВиАС'"занесенный над ним нож.

Но и без них, по "Бухгалтерский учет и аудит труда и заработной платы"одному виду его, чувствовалось, что он рожден "Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов"для того, чтобы вести за собой "Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов ООО 'Желдорэкспедиция-3Б'"людей.

Оказалось, что схватка "Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике"произошла совершенно случайно, помимо желания обеих сторон.