Korkunç Yıllar (Cengiz Dağcı)

KORKUNÇ YILLAR
CENGİZ DAĞCI


1.KİTABIN KONUSU:Milli duyguları ve vatan sevgisi çok yüksek olan birinin vatanına kavuşmak ve rus baskısından kurtulmak için verdiği çabayı anlatıyor.

2.KİTAP ÖZETİ: Sâdık, Kırım'da, Akmesçit'e bağlı Kızıltaş köyünde doğmuştur. Kızıltaş Karadeniz kıyısında şirin bîr köydür. Ama Ruslar burada yaşayan Türkleri rahat bırakmazlar. Sık sık baskınlar düzenleyerek köyün, Kırım çapında da milletin ileri gelenlerini, aydınları tutuklayıp sürerler veya hapse atarlar. Rusların hedefi; diliyle, diniyle, medeniyetiyle Türk kültürünü yok etmektir. Camileri yıkarlar, tarihî eserleri harabederler. Sık sık alfabe değiştirerek Türk dilini unutturmaya, Türklerin birbirleriyle irtibatlarını kesmeye çalışırlar.
Kırım Türk'lerinin orta yaşlıları milliyetçidirler. Bu duyguyu evlâtlarına da aşılarlar, onlara "Kuzu Kurpeç" ve "Çora Batır" gibi kahramanlık destanlarıyla, "Siyer-i Nebi" gibi dinî kitapları anlatırlar ve okurlar. Sâdık'ın babası Hüseyin Ağa da bu çeşit Kırımlılardandır. Mekteplerde dine ve milliyetçiliğe —bilhassa Türk milliyetçiliğine— insafsızca hücumlar yapılmasına rağmen, evlerdeki aile mektepleri, çocukların büyük bir ekseriyetini Türk milliyetçisi olarak yetiştirir. Sadık da, bu aile mekteplerinde yetişen milliyetçi gençlerdendir.
Tabii resmi mekteplerin tesirinde kalıp, Rus'lara hizmet eden Kırımlılar da mevcuttur. Korkunç Yıllardaki Süleyman, bu kategorideki gençlerdendir. Fakat bunlar da hâdiselere tam nüfuz ettikten sonra, ekseriya yaşlı neslin fikirlerine sahip olurlar. Korkunç Yıllardaki Süleyman ve O Topraklar Bizimdi romanındaki Selim, gerçeklerle karşılaştıktan sonra hep Türk milliyetçiliğine iltica ederler. Bu dört eserde ihanetini sürdüren tek şahıs, O Topraklar Bizimdi'deki Salavat Morcan'dır.
Sâdık ailesiyle birlikte önce, Akmesçil'le bir tavuk kümesine yerleşir. Sonra orta kumandan mektebine giderek Rus ordusunda subay olur. İkinci dünya harbine tank teğmeni olarak katılır. Ukrayna'da Almanlara esir düşer. Esir kamplarında çeşitli meşakkatler çeker. Ama bu kamplardaki esir Türkler arasında çok kuvvetli bir bağlılık vardır. Birbirlerine hayatları pahasına yardım ederler. Bu eserlerde dikkati çeken bir husus da, Kırım topraklarında doğup büyümüş olanların -Ermeni, Yahudi, Rum veya Rus olsun- birbirlerine vatan bağlarıyla bağlı olmaları ve yardımlaşmalarıdır.
Sâdık esir kamplarında, bir Kırımçak'ın (Kırımlı Yahudi) yardımıyla hemşehrilerini bulur, yine Kırımlı bir Ermeni'nin yardımıyla zindandan kurtulur. Kırımlı İskender'in yardımıyla da ahçı olur. Bu, onun esaret hayatının dönüm noktasıdır. Alıcılıktan sonra bir Alman başçavuşunun emir eri olur. Onun hizmetinde bulunur. Başçavuş cepheye tayin olunca da Sâdık'ı Alman casus mektebine götürüp, Rusya'da Almanlar hesabına casusluk yapmasını teklif ederler. Sâdık bunu reddedince, onu yeni teşkil edilen Türkistan ordusuna götürürler. Roman Almanların düzenledikleri, bir toplantıda, Türkistanlıların üzerlerindeki Rus üniformalarının yakılıp, Alman üniformalarının giyilmesiyle son bulur.

3.KİTABIN ANA FİKRİ:Tüm baskılara ve zulumlara rağmen gerçekten inanmış bir milletin, vatan ve millet sevgisinin hiç bir zaman yok edilemiyeceğini anlatıyor.

4.KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:Kitapta Sadık Turhan'ın yaşadığı zor günler çok güzel anlatılmış. Esir kampından kaçış ve sonra tekrar savaşa girmesi okuyucuyu heyecan içinde bırakan bir anlatımla yazılmış.

5.KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ:
Kırım'ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğdu. Çocukluğu kıtlık, yoksulluk, deprem gibi tabii afetler yanında Rus emperyalizminin zulmü ve büyük baskılar altında geçti. İlköğrenimi köyünde ve Akmescit'te yaptı. aynı şehirde ortaokulu bitirdi (1938). Kırım Pedagoji Enstitüsü ikinci sınıfında iken İkinci Dünya Savaşı çıktı.1940 yılında Sovyet ordusunda subay olarak II. Dünya Savaşı'na katıldı. 1941'de Ukrayna cephesinde Almanlara tank teğmeni rütbesi ile esir düştü. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletler safına sığındı. 1946'da Londra'ya yerleşti. 1990'da kalp ameliyatı geçirene kadar Londra'da bir lokanta işletti.
Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların zulmü altındaki hayatını anlatır. Türk edebiyatının en güçlü yazarlarındandır. Hüzünlü bir üslûbu vardır. Romanlarında Kırım Türklerinin 1928'den sonra Sovyet komünist emperyalizminin boyunduruğu altında çektiği acıları dile getirir, bir yurdun gasp edilişini anlatır. Aslında konularında büyük sömürü savaşlarında savuşan mantığın boşluğunu dolduran toplumsal çılgınlığın içinde insanın kendini arayışı, zulme başkaldırma haysiyetinin kazanılması gibi evrensel boyutlar vardır. Bunun yanında anlatılan olayların gerçekten yaşanmış olması da eserlerine ayrı bir kuvvet katmaktadır.
Eserleri Varlık Yayınları ve son yıllarda da Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanmıştır.

ESERLERİ: (1957) , Onlar da İnsandı (1958) , Ölüm ve K: Korkunç Yıllar (1956) , Yurdunu Kaybeden Adam orku Günleri (1962) , O Topraklar Bizimdi (1966) , Kolhozda Hayat (1966) , Dönüş (1968) , Genç Temuçin (1969) , Badem Dalına Asılı Bebekler (1970) , Üşüyen Sokak (1972), Anneme Mektuplar (1988), Benim Gibi Biri (1988), Yoldaşlar (1992), Hatıralar (1995), Biz Beraber Geçtik Bu Yolu (1996), Yansılar I (1988), Yansılar II (1990), Yansılar III (1991), Yansılar IV (1993),Yansılar V , Yansılardan Kalan, Ben ve İçimdeki Ben (1994), Haluk'un Defterinden Londra Mektupları (1996), Hatıralarda Cengiz Dağcı (1998), Bay Markus' un Kopeği, Bay John Marple'ın Son Yolculuğu, Oy Markus Oy, Regina (2000), Rüyalarda Ana ve Küçük Alimcan (Bir Kırım Öyküsü) (2001).

Если хочешь нанести мне удар, "Минуса скачать пусть бегут неуклюжи"посмотрим, как тебе удастся.

Их "Скачать игры масяня полная версия"тяжелое дыхание разносилось по всему залу.

Когда машина ударилась о бровку разделительной полосы, правую шину спустило и "Песню я хочу быть с тобой скачать"сорвало с обода.

Размахивая мечом, он "Скачать песню ритм дорого измена"бросился на них.

Увидев в проеме Поля, он встал, выпрямился, но не бросился навстречу.

А споров становилось все меньше и меньше.

И в "скачать книгу кадровое делопроизводство"самом деле дикий лук принес облегчение.

Именно поэтому мы и заключили договор.

Им-то сейчас "скачать песню зары для нее"спокойно вдалеке "скачать другвокруг на телефон"от ри.

Только что перед нами "скачать драйвер для hp deskjet f380"был сломленный жизнью дряхлый старик, "Чита герлз скачать песни"он весь сник, съежился, скукожился в "скачать игру для windows xp"кресле, казалось, никакая сила его "видео игры контра"не поднимет.

Правда я не знаю ни одного, "зажигай небо зажигай солнце скачать"которому довелось бы "космополис скачать бесплатно"служить древним и современным колдунам.

Однако в последней главе все уладилось.

По "Проигравший получает все" правде говоря, нас сюда прислали, сказал "Смерть на выбор" Роберт.

Ведьма улыбается, и паутина "Стихи о Наташе" медленно тает под "Тень великого канцлера" ее взглядом.

спросил Сейджек у "Русская матрица Будет ли перезагрузка" хмурого Чимо.

Вы не поняли, Римо "Византизм и славянство" решил не продолжать.

Они "Выращиваем любимые розы" выглядели очень взволнованными, потому что "Как самостоятельно написать сочинение" и в самом деле "Кремлевские салаты" были взволнованы.

Я "Тарантас. Повести" почувствовал, что гвоздь движется.