Türk dili

Soru: Türkçe nasıl bir dildir?

Cevap: Türkçe lastikli bir dildir. Ne tarafa çekersen öyle anlaşılır. (Doğru cevap: Türkçe yapı bakımından sondan eklemeli, köken bakımından Ural-Altay dil ailesine mensup bir dildir.)