Edebiyat Âlemine hoşgeldiniz

UZAKTAN EĞİTİM: EBA

KORANAVİRÜS TATBİKATI

Televizyonlarda depremle yaşamaya alışmamız lazım sözü bir aralar çok söylenirdi. Şimdi de koranavirüsüyle yaşamaya alışmamız gerekiyor denmektedir.

2020-2021 öğretim yılının başlaması virüs sebebiyle üç hafta kadar ertelendi. Bakanlık okulların açılmasıyla ilgili 4 senaryolarının olduğunu, her şeyin düşünüldüğünü söyleyerek veli ve öğrencilere duruma ne kadar hâkim olduklarını kabul ettirmeye çalışıyor. Şurası bir gerçek ki 4 senaryo yerine daha az sayıda senaryoya kafa yormak daha faydalı olacak ve duruma gerçekten hâkim olmak kolaylaşacaktır.

Yüz yüze eğitim yapılamayacağı, yapılmaya kalkışılırsa büyük sıkıntılara yol açacağı açık iken hâlâ uygulanması düşünülen bir senaryo imiş gibi sunulmasının sebebi nedir? Yüz yüze eğitimin tatbikatını yapmak bile risk taşırken ve telafisi imkânsız durumlara sebep olabileceği ortada iken insanlara niçin bu konuda umut veriliyor? Özel okulların bu durumdan yararlanıp daha fazla sayıda veli ile anlaşacakları ve ne yazık ki yüz yüze eğitim yapılamazsa tartışmalara, haksızlıklara sebep olacağı açıktır.

Önemli olan Bakanlığın ne kadar çalıştığından, farklı durumları değerlendirmesinden ziyade öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı ve verimli eğitim yapabilmeleridir.

Deprem, yangın gibi felaketler için zaman zaman tatbikatlar yapıldığını biliyoruz. Bütün dünyayı etkileyen koranavirüs konusunda niçin tatbikat yapılması düşünülmez, bunu anlamak oldukça zor.

Her eğitimcinin bildiği gibi uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini elbette tutmaz. Ama yaşadığımız şartlarda haftada iki gün ders, üç gün uzaktan eğitim bu durumda en doğru senaryo gibi duruyor. Böylece kalabalık olan sınıf mevcutları bu sayede biraz seyreltilmiş olacaktır; bu sayede virüsle mücadele daha kolay olacaktır.

Tatbikat:

Tatbikatlar her okul (ilk, orta ve lise) ve sınıf seviyesinde yapılmalıdır. Öğrenciler tatbikat sırasında mutlaka maske takmalıdır.

Tatbikat çok sayıdaki özel kameralarla (bu konuda televizyonların teknik bilgi ve imkânlarından yararlanılmalıdır) her noktada kayda alınmalı ve daha sonra bu görüntüler okul yöneticileri, öğretmenler ve uzmanlarca değerlendirilmelidir.

Deprem tatbikatından farklı olarak 10-15 dakikalık bir tatbikat yerine bir hafta süren bir çalışma olmalıdır. Pazartesi sabahı evden çıkışla başlayıp pazar akşamına kadar sürmelidir. Belli orandaki öğrenci ve veliden izin alarak evdeki davranışlar da kamera ile takip edilebilmelidir.

Bu tatbikatı yaptıktan sonra hazırlanacak rapor dünyadaki bütün ülkeleri ilgilendirecek ve onların da ilgisini çekecek ve işe yarayacak bilgilerin paylaşımı önem arz edecektir.

Okullar şayet tatil edilip uzaktan eğitime karar verilecekse bu tatbikattaki veriler son derece işe yarayacaktır.

Öğrencilerin yanlış davranışları (maske takmamak veya düzgün kullanmamak, mesafeye dikkat etmemek gibi hususlar) tatbikat sırasında verilecek koranavirüs eğitimi sayesinde sokağa da olumlu tarzda yansıyacaktır.

Tatbikat sırasında okulda doktor bulunacak ve diğer öğrencilerin haberi olmaksızın belli sayıda -tatbikat gereği- virüslü öğrenciler olacak ve öğrencilerin bu arkadaşlarına yaklaşımı belirlenecek. Virüslü öğrenciler tatbikat sırasında hal ve hareketleriyle virüslü kimse gibi davranacaklar ve arkadaşlarının tepkisini gözlemleyip tatbikat sonunda raporlaştıracaklar.

Tatbikat sonunda:

Kaç öğrencinin dezenfektan kullandığı,

Kaç öğrencinin maskesini kurallara uygun kullandığı, kaçının kullanmadığı (kız-erkek ayrı ayrı olabilir.),

Koranavirüsün bulunabileceği yerler önceden belirlenip burada olan öğrencilerin Maske+Mesafe+Temizlik kuralına uyup uymadıkları tespit edilecek

Tatbikatta maske şartı herkes için geçerli olacak, sosyal hayatta yapıldığı kadar uyarıda bulunulacak.

Uzman kişiler tarafından tatbikat sonuçları niteliklerinin belirlenip uygulamanın tatbikattan ziyade seyredilmesi, eğitim sırasında öğrencilerin nasıl hareket edecekleri, uzmanların eğitimcilerin ortak toplantısında sonuçlar belirlenip ne yapılması gerektiğine daha sağlıklı ve sahadaki bilgiler ışığında verilmiş olacaktır.

Sonuç:

Okulda öğrencilerin nasıl davranacakları tahminden öte bizzat gözlemlenebilecek.

Ders anlatımı sırasında yaşanacak durumlar ortaya çıkacak.

Öğrencilerin teneffüslerde, yemekte ve spor salonunda mesafe kuralına ne kadar uydukları gözlemlenebileceği gibi okulları mesafe kuralına uymaya ne kadar müsait oldukları anlaşılacak.

Velilerin endişelerinde ne derece haklı olup olmadıkları anlaşılacak.

Öğretmenlerin koranavirüs konusunda yaşadıkları duygu ve düşünceler bizzat saha araştırmasıyla tespit edilecek.

Sonuç olarak koranavirüs konusunda yapılacak böyle bir tatbikat son derece faydalı olacaktır. Elbette bu tatbikatın bile riskli tarafı vardır. Bu kadarını göze alamadığımız takdirde okulları açmaktan söz etmek insanları yanlış yönlendirmek olacaktır.