Edebiyat

Edebiyat

TÜRK KLASİKLERİ OKUL KÜTÜPHANELERİ İLE BULUŞUYOR PROJESİ

Türk Klasikleri; Türk Edebiyatı ders kitaplarında zaman zaman parçalar hâlinde verilen bazen de edebiyat tarihi bilgisi olarak sunulan romanlar serisidir. Birçok öğrenci özetini yaparak ödev verdiği birçok kitabı ne yazık ki bunu okumadan yapmaktadır. Oysa özetini yapmakla bir kitabı okumak arasında dağlar kadar fark olduğunu bunu yaşayanlar çok iyi bilirler. Öğrencilerin kitabı okuma yerine internetten özetini yazmasında tek kusurlu öğrenciler değildir. Bu tür ödevleri verenlerin de bunda payı bulunmaktadır. 

Öğretmen ve öğrencilerin konusundan haberdar oldukları eserleri okuyup zevkine varmalarını sağlamak amacıyla “Türk Klasikleri Okul Kütüphaneleri İle Buluşuyor Projesi”ni başlatıyoruz. Edebiyat Âlemi ve Bilge Kültür Sanat Yayınları iş birliği ile yapılan projeyle ders kitaplarında örnek parçaları verilen ve sözü edilen aşağıdaki romanlar özel kutusunda okul kütüphanelerine kazandırılacaktır.

Hançerli Hanım                             Yazarı belli değil 

Sergüzeşt                                    Samipaşazade Sezai

İntibah                                         Namık Kemal   

Karabibik                                     Nâbizâde Nâzım   

Araba Sevdası                             Recâizade Mahmut Ekrem  

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat              Şemseddin Sami  

Felâtun Bey ile Râkım Efendi         Ahmet Mithat Efendi  

Cezmi                                         Namık Kemal   

Eylül                                           Mehmet Rauf      

Zehra                                         Nâbizâde Nâzım   

Çağlayanlar                                Ahmet Hikmet Müftüoğlu  

Dürdane Hanım                          Ahmet Mithat Efendi   

Seçme Hikâyeler 1-2                     Ömer Seyfettin

Turfanda mı Turfa mı?                 Mizancı Murat   

Zavallı Necdet                             Saffet Nezihi       

 


www.bilgeyayincilik.com